Prawo ubezpieczeniowe

Kancelaria zajmuje się głównie następującymi zagadnieniami prawa ubezpieczeniowego:

 • roszczenia odszkodowawcze związane z wypadkiem komunikacyjnym,
 • roszczenie za uszkodzenie pojazdu,
 • roszczenie związane z kradzieżą pojazdu,
 • roszczenie o zwrot kosztów holowania, wynajmu pojazdu zastępczego, etc.
 • roszczenie o zwrot utraconych zarobków w związku z powstałym wypadkiem,
 • roszczenie o zwrot wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych w związku
  z wypadkiem,
 • zadośćuczynienie za doznany uszczerbek na zdrowiu,
 • roszczenia o rentę odszkodowawczą,
 • roszczenia o zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej,
 • roszczenia o stosowne odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej.

Prawo ubezpieczeniowe
Prawo rodzinne
Prawo spadkowe
Prawo pracy
Postępowania egzekucyjne
Prawo karne