Prawo pracy

W zakresie prawa pracy Kancelaria zajmuje się:

  • reprezentowaniem pracowników w postępowaniu sądowym w sprawach o:
    – przywrócenie do pracy,
    – roszczenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy,
    – wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem
  • sporządzaniem i negocjowaniem umów o odpowiedzialności materialnej pracowników, zachowaniu poufności, zakazie konkurencji, lojalnościowych.

Prawo ubezpieczeniowe
Prawo rodzinne
Prawo spadkowe
Prawo pracy
Postępowania egzekucyjne
Prawo karne